Kakovost

Zavezanost kakovosti

Osnovni cilj je podjetja je proizvajati in prodajati kakovostne izdelke, ki zadovoljijo potrebe in zahteve kupca.

Zato smo decembra leta 2004 smo uspešno prejeli Certificiran sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001-2000, 9001-2008(sedaj že 9001-2015).

Pri oceni kakovosti ima mnenje kupcev odločilen pomen. Zato nas veseli dejstvo, da v zadnjih letih s strani kupcev nismo prejeli nobene kakovostne reklamacije, ter da imamo status dobavitelja ranga A. Kakovost podjetja nam pomeni tudi spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivost izdelkov, konkurenčne cene, vključenost kupcev v sam proces izdelave.

Naši izdelki morajo v celoti ustrezati zahtevam, ki jih določajo nacionalni in mednarodni predpisi in standardi. Stremimo k temu, da izdelki zadovoljujejo zahtevnega kupca, tako glede na funkcionalnost oz. uporabnost, ravno tako pa naj bodo prijazni do človeka in okolja.  

Pri proizvodnji se skušamo držati sledečih smernic:

  • izboljšati pomembne značilnosti kakovosti izdelkov
  • tehnologija mora biti ekološko neoporečna
  • izboljševati procese, ki ne dosegajo sprejemljivih zahtev kakovosti
  • povečevati učinkovitost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov kakovosti ter izboljševanjem poslovanja podjetja v celoti

 

Partnerji